Kasko Sigortaları

Maksimum Kasko Sigortası

Maksimum Kasko Sigorta poliçeniz aracınızı kapsamlı bir biçimde güvence altına alıyor.

Maksimum Sigorta ile Aracınız;

 • Çarpma, Çarpışma

 • Yangın

 • Hırsızlık

 • Doğal Afetler

 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör

 • Cam kırılması  

 • Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar

 • Hayvanların araca vereceği zararlar

Teminatlarına ek olarak;

 • Hasar durumunda aracınızı Tüm Anlaşmalı Servis ve Tamirhanelerde ücretsiz olarak orijinal parça avantajı ile tamir ettirebilirsiniz.*

 • Aracınızda oluşabilecek küçük ölçekli (kaporta, tampon, boya, döşeme vs.) hasarların onarımını Küçük Onarım kapsamında yaptırabilirsiniz.

 • Aracınızın anahtarlarının çalınması ya da kaybolması halinde; anahtarınızın kopyalanması, immobilizer ve alarmın yeniden kodlanması, komple kilit değişim işlemlerini Anahtar Kaybı ile limitler dahilinde güvence altına alabilirsiniz.

 • Yaşam kaybı ve sürekli sakatlık halleri durumlarında; belirtilen limitler dahilinde Ferdi Kaza Sigortası ile kapsam altına alabilirsiniz.  

 • İhtiyar Mali Sorumluluk ile aracınızla diğer kişilere verebileceğiniz mal ve can zararları sigorta kapsamındadır. Zorunlu Trafik Sigortası teminatının üzerindeki zararları belirtilen limitler dahilinde güvence altına alabilirsiniz.

 • Hukuki bir uyuşmazlık durumunda Hukuksal Koruma Sigortası ile dava masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz.

 • Yeni değer koruması ve Hasarsızlık İndirimi avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Tutumlu Kasko Sigortası

Tutumlu Kasko Sigortası ile aracınızı uygun fiyatlarla güvence altına alabilirsiniz.

Tutumlu Kasko Sigortası ile Aracınız;

 • Çarpma, Çarpışma

 • Yangın

 • Hırsızlık

 • Doğal Afetler

 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör

 • Cam Kırılması

 • Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar

 • Hayvanların araca vereceği zararlar

Teminatlarına ek olarak;

 • Hasar durumunda aracınızı AXA Anlaşmalı Tamirhane ve AXA Garanti Servislerde orijinal parça avantajıyla ücretsiz olarak tamir ettirebilirsiniz. *

 • Aracınızda oluşabilecek küçük ölçekli (kaporta, tampon, boya, döşeme vs.) hasarların onarımını Küçük Onarım kapsamında yaptırabilirsiniz.

 • Yaşam kaybı ve sürekli sakatlık halleri durumlarında; belirtilen limitler dahilinde Ferdi Kaza Sigortası ile kapsam altına alabilirsiniz.

 • İhtiyar Mali Sorumluluk ile aracınızla diğer kişilere verebileceğiniz mal ve can zararları sigorta kapsamındadır. Zorunlu Trafik Sigortası teminatının üzerindeki zararları belirtilen limitler dahilinde güvence altına alabilirsiniz.

 • Yeni değer koruması ve Hasarsızlık İndirimi avantajlarından yararlanabilirsiniz.

* Marka yetkili servise veya anlaşmasız Serbest Tamirhaneye gidilmesi durumunda hasar ödemesinde AXA Sigorta’nın Anlaşmalı Tamirhane ve Anlaşmalı Garanti Servis maliyetleri baz alınacak ve oluşacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır. 

 ** Tutumlu Kasko Sigortası sadece Hususi ve Panelvan kullanım tarzları için geçerlidir. 

*** Ürün kapsamında Anahtar Kaybı ve Hukuksal Koruma teminatları sunulmamaktadır

 

Zorunlu Trafik Sigortası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

 

Yatım Paket Sigortası

AXA SİGORTA Yatım Paket Sigortası poliçesi ile yatınızın gövdesi, makineleri, yatın adını taşıyan servis botları, yat ile alınıp satılması mutat olan tüm donanım ve ekipmanlar aşağıdaki teminatlar ile güvencemiz altındadır;

 • Deniz, ırmak, göl veya diğer seyrüsefer yapılabilir suların tehlikeleri.

 • Yangın

 • Denize mal atılması

 • Korsanlık

 • Rıhtım, liman aygıt ve donanımı, kara taşıtları, hava taşıtları veya benzeri şeylerle temas veya onlardan düşen şeyler.

 • Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

Zıya veya hasarın sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin gerekli özeni göstermemelerinden kaynaklanmaması koşulu ile sigortalı yatın uğradığı aşağıdaki zıya veya hasarlar;

 • Gereçler [levazım], aygıt, donatı, makine veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında olan kazalar

 • Patlama [infilak]

 • Kötü niyetli hareketler

 • Gemi veya botlarının tamamen çalınması ya da bilinen yöntemlere ek olarak hırsızlığı önleyici aygıt ile gemi yahut botlara kilitlenmesi koşulu ile dıştan takma motorların çalınması yahut gemiye, depo veya onarım yerine zorla girilerek makinenin [dıştan takma motorlar dahil] aygıt veya donanımın çalınması.

Motor ve bağlantıları [bağlantı mili (strut şaft) ve pervane hariç], elektrik donanımı ve aküler ve bağlantıları istisna, aşağıdaki rizikolar nedeniyle sigorta edilen şeyin uğradığı zıya veya hasar:

 • Kazanların patlaması,şaftların kırılması veya makine veya teknedeki herhangi gizli kusur (kusurlu parça,şaft veya kazanın onarımı,değiştirilmesi masrafları ve maliyeti hariç).

 • Her kim olursa olsun herhangi kişinin ihmali,fakat sigortalı ve/veya gemi sahibi adına yapılan her hangi onarım veya değişiklikle ilgili sözleşmenin ihmal veya ihlali neticesi meydana gelen her hangi kusurun iyileştirme maliyeti veya geminin bakım masrafları hariçtir.

Bu sigorta, eğer makul ölçüde özellikle bu amaçla yapıldıysa, oturma sonrası karineyi görme masraflarını, hasar olmasa bile, tazmin eder. Buna ek olarak;

 • Harp ve benzeri durumlar, grev, lokavt, halk hareketleri, durdurma (tevkif), alıkoyma ve benzeri korsanlık hareketleri ile teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin neden olduğu kayıp ve hasarları teminat altına alabilirsiniz.

 • Yatınız yarış halinde iken Enstitü Yat Klozları Yarış Rizikosu Genişletme Klozu ile teminat altına alınabilir.

 • Enstitü Makina Hasarları için Genişletme Klozu kapsamında ilave teminat alabilirsiniz.

 • Yatınızda bulunan kaptan, mürettebat ve misafirlerinizin maruz kalacağı kazaları, poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak ferdi kaza teminatı ile güvence altına alabilirsiniz.

 • Yatın su kayağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar ve teminatlar ayrıca belirtilmiş olması şartıyla poliçe kapsamındadır.

 • İhtiyari mali sorumluluk, Kişisel eşya, Hukuksal koruma, Balıkçı ekipmanları, Çekme kurtarma masrafları, Ani ve kazaen oluşan çevre kirliliği, Elektronik cihaz ve YAT ASİSTANS HİZMETLERİ de poliçe teminatlarımız içinde yer almaktadır.

 

Lacivert Kasko Sigortası

 • Hayvanların araca vereceği zararlar

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör nedeni ile oluşan zararlar

 • Deprem, yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar

 • Kurallara uygun olmadan aracınızın yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşacak zararlar

 • Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar

 

Büyük Hasar Kasko Sigortası

Büyük Hasar Kasko Sigortası ile Aracınız;

 • Çarpma, Çarpışma

 • Yangın

 • Hırsızlık

 • Doğal Afetler

 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör

 • Hayvanların araca vereceği zararlara karşı teminat altındadır.

Bu ürün aracınızın tam hasara uğraması ya da çalınması halinde geçerlidir. Kısmi hasarlar teminat haricidir.

Büyük Hasar Kasko Sigortası sadece Hususi ve Panelvan kullanım tarzları için geçerlidir.

 

Artı Trafik Sigortası

Artı Trafik Sigortasıyla, Zorunlu Trafik Sigortası'na ek olarak üç adet avantaja daha sahip olursunuz.

AXA SİGORTA Acil Yardım Hizmeti

Araç Yardımı

 • Sigortalı aracın çekilmesi

 • Vinç ile kurtarma / çekme hizmeti

 • Bulunmayan yedek parçaların temini

 • Sigortalı aracı emanet ve muhafazası

 • Profesyonel sürücü temin edilmesi

 • Tamirat sonrasında aracın teslim alınması

 • Araç bilgi hattı

Kişisel Yardım

 • Tıbbi Nakil

 • Konaklama

 • Seyahatin tamamlanması ve ekibin geri gönderilmesi

 • Oto kiralama - kiralık araç

 • Refakatçi yakınının ziyareti ve konaklaması

 • Gerekli ilaçların sevki

 • Tedavi sonrası ikametgaha dönüşün sağlanması

 • Acil mesajların iletilmesi

 • Yakının vefatı durumunda ikametgaha öngörülmeyen dönüş

 • Cenazenin tıbbi uygun nakli


HİZMETLERİMİZ  0(555)053-7253